اجرای موسیقی زنده به مناسبت روز شیراز سال 1399

تعداد بازدید : 564
نویسنده خبر :
منبع :
16 1400 شهریور

به سفارش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شیراز در هفته شیراز کنسرت آنلاین در باغ جهان با گروه موسیقی حام توسط   

دو خواننده محبوب شیراز حامد فقیهی و حسن صفری برگزار شد  مقالات مرتبطنظراتـــــــــ